ZINGA - zinková barva 5kg

Cena 5kg

3.710,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Technické údaje:

Zinkování za studena

Zinga se používá jako základní nebo konečný systém antikorozní ochrany ocelových konstrukcí.

Příprava povrchu :

Nový hladký povrch : pískování Sa 2,5 je potřebné na zdrsnění povrchu a dosáhnutí stupně tvrdosti Ra 12,5

Staré a zrezlé povrchy odstranit uvolněné částice a odmastit

Lakovaný povrch odmastit nátěr pískováním, stříkáním vysokotlakou vodou nebo procesem chemického čištění.

Obsahuje elektrolytický zinek o čistotě 99,995%, který po zaschnutí nátěru vytvoří povrch s obsahem minimálně 96%čistého zinku. Vytváří se tak katodická ochrana, kdy koroduje zinek namísto oceli, přičemž koroze zinku probíhá velmi pomalu.

Nejrůznější test 3000hodin v solné komoře test firmy General Motors velmi agresivní prostředí dokázaly, že galvanizace zinkem za studena Zinga – poskytuje lepší ochranu než žárové zinkování.

Zinga se může aplikovat i při vysoké relativní vlhkosti vzduchu a při mrazu.

Povrch vytvořený systémem ZINGA je možné pro zvýšení lesku leštit a nebo kartáčkovat.

Ředění při aplikaci štětcem ( válečkem) není nutné, při aplikaci stříkáním se používá ředidlo ZINGASOLV v množství max. 7%

Schnutí :

Nátěr je nelepivý během 10 min v závislosti na povětrnostních podmínkách a procesu schnutí. Mechanicky odolný je nátěr po 48hodinách.

Nejvhodnější je nátěr ZINGA aplikovat ve dvou a více vrstvách, přičemž druhý nátěr je možné aplikovat již po 1 hodině.

Skladování :

V původních uzavřených obalech při běžných teplotách při dodržení skladovacích podmínek je trvanlivost přípravku neomezená. Je možné ho skladovat až do -25°C, protože ani nízké teploty nemají vliv na vlastnosti nátěrových hmot.

 • balení: 1kg, 5kg, sprej 0,5kg
 • 96% zinku

Zinkování za studena 96% zinku

 • potřeba: při síle vrstvy 40µm: 5 m2/kg
 • Balení: v uzavřených plechovkách 5kg
 • Ředění: 5 – 15% ředidlem ZINGASOLV – doporučené balení 500ml – 1 litr dle tabulky ředění
 • Nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním
 • Schnutí: nelepivý za cca 10 minut
  2. nátěr za 1 hod. po ukončení prvního nátěru
  mechanicky odolný za cca 48 hodin