Cement II/B-M 32,5R 25 kg

Cena na vyžádání

Technické parametry:

  • balení 25 kg
  • počet balení na paletě 56ks
  • Balený portlandský směsný cement CEM II/B-M(S-LL) 32,5 R se vyrábí semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky, vápence, síranu vápenatého a případně některých dalších látek.
  • V případě odběru zboží na paletě, bude za palety na prodejně účtován dodatečný poplatek.

Použití:

Balený cement s vnitřní ochrannou PE folií určen pro staveništní přípravu betonů, malt a dalších stavebních směsí.